home

Welkom bij het Podologisch Centrum: Isabel De Caluwe

Het Podologisch centrum is gestart door Isabel De Caluwe en is gelegen in Zele, de praktijk is in 2013 uitgebreid waardoor er plaats was voor een extra collega,s Elke Maervoet en Nalani Syx . In de praktijk doen we aan functionele revalidatie  van sportletsels en orthopedische problemen, dit door middel van functionele zooltherapie. Hierbij aansluitend zijn we ook gespecialiseerd in fietsbiomechanica waarbij we reeds 20 jaar samenwerken met topsporters. Naast de functionele zooltherapie zijn er ook instrumentele voetverzorging (met terugbetaling voor diabetespatiënten) en orthoplastiebehandelingen ter correctie, protectie en stabilisatie van tenen.

We zoeken steeds naar de fundamentele oorzaak van de klacht(en). Hiervoor is een goede samenwerking met arts, osteopaat, kinesist, pedicure, dermatoloog, enz.. noodzakelijk.